Sykling

Vegnettet i området gir gode forhold for sykling. I flere omganger har det vært jobbet med å skilte sykkelveger. Det er derfor populært å sykle i området.

Sykling

Sykling – Kynndalsrundene

Kynndalsrundene består av to skiltede sykkelturer beskrevet i turpartalen Ut.no. Dette gjør at du har mulighet for å ta hele runden eller forkorte turen ved enten å ta Nordre Kynndalrunden eller Søndre Kynndalrunden. Søndre Kynndalsrunden er et meget godt alternativ dersom du ønsker en enklere familietur. Nordre Kynndalsrunden er mer kupert og gjør at denne delen også egner seg til trening.   

Rull til toppen