Fisking

Kynna er ingen stor fiskeelv, men det er fullt mulig å få fisk som abbor, mort og gjedde. Det finnes gode alternative fiskevann og -elver i nærheten.

I Våler er det flere gode fiskevann som Holtsjøen, Fiskelaustjernet, Jonsoktjernet, Lalatjernet og Gjerdtjernene. På vestre side av Kynna ved Holsjøen kan du fiske i Kynndalsmotjern. Mer informasjon: visitfinnskogene.no. Fiskekort selger Våler JFF via App – Perfish | Fremtidens fiskekort

I Åsnes kan du kjøpe et felles fiskekort som dekker et stort område i Åsnes Finnskog. Fiskekort Åsnes JFF  selges via App Perfish | Fremtidens fiskekort

Det selges ikke fiskekort for Kynnsjøen.

Barn under 16 år fisker gratis.

Skroll til toppen