Kynna Triatlon

Her kan du prøve ut en annerledes triatlon på Kynna. Tidligere har det vært arrangert dette spesielle løpet hvor svømmingen er byttet ut med padling. Utgangspunkt i Kynndalens kvaliteter var det lagt opp til 5 km padling på Kynna, ca. 14 km sykling på asfalt/grusveg og 5 km løp på variert underlag, men mest skogssti. (kortere variant for turklassen).

Start, vekslinger og innkomst på festplassen ved Kynnbrua, langs FV 2094.

Kort løypebeskrivelse:

Første etappe er padling og går på Kynna nordover til nordenden av Silksjøen, her skal bøyen rundesfra venstre mot høyre. Deretter padles det samme veg tilbake til Kynnbrua. Det gjelder venstreregel i padledelen av løpet. Hold alltid til venstre for møtende båter og eventuelle bøyer. Ved ankomst Kynnbrua bringes kajakken opp på land og legges på tilvist plass. Det er ikke lov å sykle inne på festplassen, og sykkel må trilles til en har passert porten og er ute på fylkesvegen. Det sykles østover fylkesvegen i 6 km, til høyre etter Bølsjøen, rundt Søndre Bølsjøen og tilbake til søndre Bølla på ulike skogsbilveger, nordover langs Kynna og ut på fylkesvegen hvor det svinges til venstre, ca 500 meter langs fylkesvegen før en er tilbake på festplassen. Ingen av vegene er stengt for trafikk, og deltagerne SKAL følge trafikkreglene. Sykkelen trilles tilbake på anvist plass og det løpes ca. 5 km i traseen til den korte løypa i Risberget rundt. Innkomst er inne på Festplassen. Her er det også mulig å få kjøpe mat i kiosken. Det er enkle skiftefasiliteter på Kynna, og vi anbefaler et bad i elva.

 

 

Skroll til toppen