DNT Finnskogen og omegn

DNT Finnskogen og Omegn har som arbeidsområde kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler og Elverum. De har som formål å spre viten om finnekulturen og annen kulturhistorie lokalt og sentralt gjennom å rydde og merke stier og arrangere turer langs disse, samt drive informasjonsarbeid. Foreningen har 14 egne koier/hytter, merker om lag 1200 kilometer med stier, og arrangerer fellesturer og aktiviteter.

To av hyttene/koiene ligger i Kynna-området, den ene er Løknuten som ligger naturreservatet Hakaskallen, og den ligger ved Kynndammen i Åsnes – det naturlige sluttpunktet for en padletur på Kynna. 

Alt som er tegnet med heltrukket rød linje på kartet er stier som som DNT Finnskogen og Omegn har ansvaret for å skilte, rydde og merke. DNT Finnskogen og Omegn har også et ansvar for rydding, skilting og merking av Finnskogleden gjennom en samarbeidsavtale med eier Finnskogen Natur & Kulturpark. 

DNT Finnskogen og Omegn – Solør arrangeres årlig flere fellesturer og aktiviteter i Kynna-området. Se arrangementsoversikten for kommende arrangementer i DNT Finnskogen og Omegn. 

Skroll til toppen