Steinalderboplasser ved Kynnavassdraget

Langs Kynnavassdraget er det lokalisert mange boplasser fra eldre steinalder. Området er også rikt på utmarkskulturminner fra jernalderen og middelalderen slik som anlegg for fangst, kull- og jernframstilling.

Det er skiltet flere steinalderboplasser langs vestsiden av Holsjøen. For å komme dit følger du skilt om lag 1,5 km sørover langs Kynndalsmovegen. Du kan også finne digitalt kart og informasjon om hvor kulturminnene og skiltene står ved ved å klikker her.

Skroll til toppen