Haldammen

Haldammen ligger ved sør-enden av Halsjøen, der hvor Flisaelva har sitt utspring. Her har det vært drevet tømmerfløting siden 1600-tallet. Skogsarbeid i alle former var vanlig på Finnskogen, og mange skogfinner arbeidet med fløting.

Den første demningen sto ferdig i 1804, men ble rundt 1915 erstattet med den nye demningen som står her fortsatt. Haldammen utgjorde en viktig del av fløtingen mellom Trysilskogene og Oslo, og her ble det fløtet tømmer fram til 1981.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Rull til toppen