Håbergrunden – Finnskogleden

Tar du Håbergrunden går du på stier som utgjør nordre del av Finnskogleden, i et område 500-700 moh. Her finner du en blanding av store myrområder, små tjern og elver kombinert med skogsterreng. Området oppleves åpent og har mer utsyn enn de søndre delene av Finnskogen som ligger i noe lavere terreng.

Håbergrunden byr på en spennende og dramatisk krigshistorie knyttet til flyktningerutene. I tillegg finnes også rester etter finnekultur som har gjort Finnskogen så kjent.

Les mer om Håbergrunden på UT.no.

Du kan også få turforslaget ut i en pdf-versjon som er lette å laste ned/skrive ut.

Skroll til toppen