Gravberget gård

Gravberget Gård har gjennom 150 år vært et naturlig sentrum i skogsbygda med samme navn. Gården ble bygd av Kiær-familien med partnere i 1858.

Den ble bygget som bestyrerbolig og administrasjonsgård for de enorme skogområdene de nylig hadde overtatt. Tre småbruk ble ofret for det nye storgårdsanlegget, som med sine 90 da dyrket mark ble det største gårdsbruket i bygda.

Hovedbygningen inkluderte eget skolerom, kirkesal og to rom som var forbeholdt tilreisende. I 1903 ble den karakteristiske peisestua bygd på. Skoledriften på gården vedvarte til ny skole var ferdig i 1870, mens kirkesalen var i bruk til innvielsen av den nye kirken i Gravberget ble åpnet i 1955.

Eierne etablerte god veiforbindelse og opprettet privat postrute til Gravberget på 1870-tallet. Det offentlige postvesenet overtok etter hvert driften og anla et postkontor på Gravberget Gård. Det ble også etter hvert åpnet en landhandel på gården, og det ble anlagt en bakerovn, som baker Næstad fra Elverum besøkte hver 14. dag.

Gravbergs-gården ble dermed en naturlig del av dagliglivet til innbyggerne i bygda, så vel som arbeidslivet.

Finnskogleden går over tunet til Gravberget Gård, følg skilting og infotavle. Gravberget Gård driftes som et overnattings- og serveringssted og vertskapet kan kontaktes via Facebook.   

Skroll til toppen