Finnskogleden

Navnet Finnskogen kommer av at disse tidligere så å si folketomme skogområdene ble ryddet og bebygd av finner fra ca. 1570 på svensk side, og ca. 1620 på norsk side. Våre nye landsmenn tok i bruk områder i Norge og Sverige som ikke tidligere var verken bosatt eller i bruk. Vidstrakte skogområder uten folk, men med et rikt dyreliv og gode fiskevann. Her slo de seg ned, og levde i mange hundre år med sitt svedjebruk, sine særegne tradisjoner og sitt språk. Dette er området der svensk, norsk og finsk kultur møtes i et grenseløst samfunn.

Dette enorme skogområdet, som brer seg på begge sider av grensen, er ca. 4 mil bredt og 12 mil langt. Et lett og fint turterreng med myrer, åser og vann, – og med endeløs skog og høydedrag opp mot 700 meter.

Finnskogleden begynte som et samarbeidsprosjekt i 1988, og etter hundrevis av grunneieravtaler, rydding og merking, ble leden formelt åpnet i juni 1992.

Finnskogleden tar deg gjennom grensetraktene på kryss og tvers, – og er en 24 mil lang vandre-led fra Morokulien i sør til Søre Osen i nord. Den krysser grensen mellom Norge og Sverige hele syv ganger, og er innom 10 kommuner på sin ferd. ( 7 i Norge og 3 i Sverige ) over 200 år med fred mellom Norge og Sverige gjør det mulig å vandre fritt på begge sider av grensen.

Leden følger delvis gamle ferdselsårer mellom de gamle finntorpene, og gir deg påfyll av viktig kulturhistorie sammen med unike naturopplevelser. Landskapet er variert og tilgjengelig for alle. Man trenger bare vanlig turutstyr, ryggsekk og godt fottøy. Det er overnattingsmuligheter i skogskoier, gapahuk og turistforeningens hytter. Andre overnattingsmuligheter er Gravberget Gård i Våler, – som har leden over tunet, og Finnskogtoppen i Grue, som ligger kun et par kilometer fra leden. Ellers er telt et godt overnattings-alternativ, – da kan man selv bestemme avstand og tempo.

Finnskogleden er godt merket, og det finnes gode kart over området. Leden er blå-merket på norsk side og oransje på svensk side.

Villmarks-stien i de dype skoger gir deg et historisk tilbakeblikk og ro i sjelen, men ha sansene åpne, for dette er også et område med mye myter og overtro. Kanskje får du se huldra? Eller nøkken? Her er det overnaturlige naturlig! Dette henger sammen med skogfinnenes tenkemåte om naturen. I denne sjamanistiske naturoppfatningen har alt i naturen sjel, og man kan kommunisere med krefter gjennom ulike former for magi. Dette er helt ulikt vår naturtenkning, men har bidratt til at Finnskogen den dag i dag forbindes med mystikk, trolldom, overtro og magi.

Finnskogleden             www.finnskogleden.com

Gravberget Gård         www.gravbergetgaard.no

Skroll til toppen