Finnevegen, Våler

Finnevegen i Våler er en av de gamle stiene som forbandt finnetorpene på Finnskogen med bygdene ved Glomma.

Finnevegen starter på Braskereidfoss og følger Gravbergsvegen videre før du tar av mot Tøråsen. Vil du spare noen kilometer med gåing på gang- og sykkelvei kan du starte turen på Tøråsen. Fra Tøråsen kommer du etter hvert over på sti og følger den mot Holtsjøen og videre over Eidsberget mot Kynna og Kynnbrua. Fra Kynnbrua er det flere alternative merkede ruter, men skal du følge Finnevegen går den parallelt med Gravbergsvegen hvor Finnevegen møter Finnskogleden ved Gravberget Gård. 

Se oversiktskart fra UT.no, som viser traseen med rød strek. Zoomer du inn på streken kommer antall km.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Rull til toppen