Vandring på Finnskogen

Finnskogen og Finnskogleden

Navnet Finnskogen kommer av at disse tidligere så å si folketomme skogområdene ble ryddet og bebygd av finner fra ca. 1570 på svensk side, og ca. 1620 på norsk side. De tok i bruk skogsområder i Norge og Sverige som ikke tidligere var bosatt eller i bruk, men med rikt dyreliv og gode fiskevann. Her slo de seg ned, og levde i mange hundre år med sitt svedjebruk, sine særegne tradisjoner og sitt språk. Dette er området der svensk, norsk og finsk kultur møtes i et grenseløst samfunn.

Skogområdet, som brer seg på begge sider av grensen, er ca. 4 mil bredt og 12 mil langt. Det byr på et lett og fint turterreng med endeløs skog, åser, vann, myrer og høydedrag opp mot 700 meter.

Finnskogleden begynte som et samarbeidsprosjekt i 1988, og ble formelt åpnet i juni 1992. Den tar deg gjennom grensetraktene, og er en 24 mil lang vandre-led fra Morokulien i sør til Søre Osen i nord. Den krysser grensen mellom Norge og Sverige hele syv ganger, og er innom 10 kommuner på sin ferd (7 i Norge og 3 i Sverige).

Mer informasjon: www.finnskogleden.com

Finnevegenene
Finnevegene er de gamle stiene som forbandt finnetorpene med bygdene ved Glomma.

I Åsnes kan du gå Østre Finneveg som starter ved Åsnes Kirke på Flisa, passerer Kynndammen i Sør og møter Finnskogleden ved Juvberget.

I våler kan du gå Finnevegen som starter på Braskereidfoss og som går videre mot både Risberget og Gravberget via Kynnbrua.

Andre ruter til Kynna og Finnskogen

I Elverum har du to alternative stier:
Fra Jømna starter en sti som går til Hakaskallen som er et naturreservat med gammel skog. Her finnes det også overnatting på turisthytten Løvknuten. Stien går videre mot Risberget og Gravberget.

Det andre alternativet er en sti fra Heradsbygda via Agåsetra og Kvasstadsetra og ned til Kynnsjøene. Også denne ender opp på Gravberget.

Disse to alternativene er forbundet med en stisom går over Flotsberget – et av de flotteste utkikkspunktene i Elverum. Her finnes det også en turisthytte du kan overnatte i.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Rull til toppen